BOLDOGSÁGÓRA KÉPZÉS PEDAGÓGUSOKNAK


Aktuális képzéseink megtekintéséhez kattints ide >>
 

A Jobb Veled a Világ Alapítvány 2014-ben elindította a Boldogságóra programot, ami a pozitív pszichológia kutatásaira épül, és amihez eddig már több mint 7500 pedagógus csatlakozott. A program fővédnöke Prof. Dr. Bagdy Emőke.  Célunk, hogy a „boldogságoktatást” bevigyük az iskolafalak közé, hogy kiegyensúlyozottabbnak, sikeresebbnek és elégedettebbnek lássuk a jövő nemzedékét.

elvalaszto

Az ELTE Pozitív Pszichológiai Kutató csoportja tudományosan vizsgálta a Boldogságóra Program hatékonyságát.

Az iskolákban tartott boldogságórák 3. 4. és 5. osztályos tanulói – az órán elsajátítottak hatására – a figyelem és kognitív  tesztekben nyújtott teljesítményeik alapján nyitottabbaknak, érdeklődőbbeknek és kreatívabbaknak  mutatkoztak, mint a kontroll csoportbeli társaik. A boldogságórák hatásvizsgálatára tervezett mérések szerint, a boldogságórákon végzett gyakorlatok erősítik az önbizalmat, a kitartást, fokozzák a koncentrációs képességet, fejlesztik a divergens gondolkodást és kreativitást és a gyerekek boldogságórákon megélt flow élmény gyakorisága szignifikánsan magasabb a hagyományos tantárgyak (matematika, irodalom, technika) óráin általuk megélt flow élmény gyakoriságnál.

A boldogság „taníthatóságát” alátámasztó mérések, a boldogság, a mentális egészség és a globális jóllét szoros összefüggésének empirikus bizonyítékai felhívják a figyelmet arra, hogy a pozitív élményállapotok megteremtésének, fenntartásának és fokozásának módszertanát, stratégiáinak és technikáinak oktatását, boldogságórák és fejlesztő programok keretében mind a közoktatás mind a felnőttoktatás részévé kellene tenni.  A boldogságórák széleskörű elterjedése egy fontos lépés lehet ahhoz, hogy a hazai lakosság egyre nagyobb százaléka érhesse el a mentális egészség csúcs állapotát.”

Prof. Oláh Attila, ELTE, PPT, Pozitív Pszichológia Kutató csoport

elvalaszto

Ha olyan elkötelezett pedagógus vagy, aki szívén viseli a növendékek mentálhigiénéjét is, a tanításon, oktatáson túl akkor Neked szól ez a továbbképzés, mellyel 30 kreditet szerezhetsz a hétévenkénti továbbképzés teljesítéséhez.

Ha szülő vagy, és szeretnéd, hogy a gyermeked boldogságfokozó szokásokat tanuljon, mutasd meg az iskolában a programunkat kedvenc pedagógusodnak.

Nagyon sok elkötelezett pedagógus biztatott bennünket, hogy dolgozzuk ki a Boldogságóra képzést, így születettet meg a 30 órás

A „boldogságórák” elméletének és módszertanának elsajátítása
a pedagógusok és a diákok érzelmi intelligenciájának valamint pozitív gondolkodásának fejlesztése érdekében
című akkreditált pedagógus továbbképzés.

elvalaszto

A TOVÁBBKÉPZÉS CÉLJA:

A pedagógusok érzelmi intelligenciájának és pozitív gondolkodásának fejlesztése, a pozitív pszichológia eredményeit a tanításban felhasználó „boldogságórák” módszertanának elsajátíttatása. Cél a pedagógusok megismertetése a Boldogságórák témaköreivel, azok elméleti hátterével és az órák gyakorlati megvalósításával. Ismerjék meg az órákon használható tanulásszervezési módszereket, a kézikönyveket, a programhoz készített segédanyagok lehetőségeit, használatát. A továbbképzés további célja, hogy a holisztikus pedagógiai módszerek, és a boldogságórák gyakorlatainak segítségével megerősödjön a résztvevők személyes és szakmai tudatossága, fejlődjön az érzelmi intelligenciájuk, önismeretük, növekedjen stressz tűrő képességük.

Aktuális képzéseink megtekintéséhez kattints ide >> 

elvalaszto

bagdyemoke_boldogsagora

„Arra törekszünk, hogy a Boldogságórák derűs és élménygazdag feladatai, játékai, valamint gyakorlatai fokról fokra kibontakoztassák a derűt és életszeretetet. Gyermekeink így a jövőbe vetett hittel, bátran járják végig a felnőttséghez vezető utat, majd boldogságra képes emberré válhatnak.”

PROF. DR. BAGDY EMŐKE,
A BOLDOGSÁGPROGRAM FŐVÉDNÖKE

elvalaszto

„MENNYIBE KERÜL?”

A továbbképzés 3 napos, 30 órás költsége 59.000 Ft, mely ár tartalmazza a hallgatói segédlet árát is. 

FIGYELEM! A Jobb Veled a Világ Alapítvány támogatásával óvodapedagógusoknak, pedagógusoknak és közoktatási intézményben tanítóknak a képzés díja: 39.000 Ft.

A hallgatói segédletben biztosítjuk számodra az alábbiakat:

biztos

Aktuális képzéseink megtekintéséhez kattints ide >> 

“SZÜLŐ VAGYOK, ÉN IS RÉSZT VEHETEK EZEN A KÉPZÉSEN?”

Igen! Szülőként felelősségünk megosztani fiataljainkkal az életről szerzett tudásunkat, amelynek része a boldogság elérésének mikéntje is! A szülőknek szóló tájékoztatónkat itt tudod elolvasni >>

“HOGYAN LEHET JELENTKEZNI?”

  1. Ha szeretnél részt venni a képzésen jelentkezz itt.

 elvalaszto

Aktuális képzéseink megtekintéséhez kattints ide >> 

Ha szívesen részt vennél a képzésen, de további kérdéseid vannak, írj nekünk az info@boldogsagorakepzes.hu email címre és felvesszük veled a kapcsolatot.

elvalaszto

További fontos információk!

HALLGATÓI TÁJÉKOZTATÓ

A TOVÁBBKÉPZÉS IDŐTARTAMA:

Óraszáma: 30 ÓRA, 3 x 1 nap ütemezése:

DÉLELŐTT DÉLUTÁN
9.00–10.30 Előadás 12.45–14.15 Előadás
10.30–10.45 Szünet 14.15–14.30 Szünet
10.45–12.15 Előadás 14.30–16.00 Előadás
12.15–12.45 Ebéd 16.00–16.15 Szünet
16.15–17.45 Előadás  

ALAPÍTÁSI ENGEDÉLY NYILVÁNTARTÁSI SZÁMA: 23/357/2015

A TOVÁBBKÉPZÉS CÉLCSOPORTJA: óvodapedagógus, tanító, tanár, fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus, logopédus, kollégiumi nevelő, pszichológus, szociálpedagógus.

JELENTKEZÉS FELTÉTELE: egyetemi vagy főiskolai pedagógiai végzettség.

A TOVÁBBKÉPZÉS VÉGÉRE TELJESÍTENDŐ TARTALMI KÖVETELMÉNYEK

A résztvevő ismerje a pozitív pszichológia legfontosabb elméleti alapjait, az önértékelés és önbecsülés szempontjából jelentős fejlődés-lélektani fázisokat a gyermekek és a felnőttek életében. A résztvevő legyen képes a képzés során megszerzett elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazására. Ismerje és tudja alkalmazni a Boldogságórák megtartásához szükséges a módszertani ismereteket, tanulásszervezési metodikákat, valamint az órákon használatos segédanyagokat. Ismerje a Boldogságórák témaköreit és tudja adaptálni az általa vezetett tanulócsoport diákjainak életkorára, képességeire. Legyen képes önállóan forgatókönyv, óravázlat megírására.

Aktuális képzéseink megtekintéséhez kattints ide >> 

A TOVÁBBKÉPZÉST ALAPÍTOTTA: Mental Focus Kft.

A továbbképzés költsége: 59.000 Ft/fő, mely összeg tartalmazza a hallgatói segédlet árát is.

A Jobb Veled a Világ Alapítvány támogatásával óvodapedagógusok, pedagógusok számára a képzés díja: 39.000 Ft.

A csoportok indulásáról visszajelzést küldünk és utána kell a képzés díját az alábbi számlaszámra utalni: 11714013-20001450-00000000. (a megjegyzés, közlemény rovatban kérjük, tüntessék fel a képzés helyszínét és kezdési időpontját. pld. Nyhaza-20160203)

A felmerülő utazási, szállás és étkezési költségek a résztvevőket terhelik.

Aktuális képzéseink megtekintéséhez kattints ide >> 

 

Szeretettel várunk!

szivlogo+jvav